MANIAC
image
เดิมทีศิลปิน P7 ชื่นชอบหุ่นกระบอกเชิด ventriloquist อยู่แล้ว จึงนำเอกลักษณ์ของ ventriloquist มาเป็นส่วนหนึ่งของ MANIAC นั่นก็คือส่วนปากและคางที่ดูเหมือนจะสามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ ซึ่งคอนเสปต์ของผลงานชิ้นนี้คือ ‘Dark Fantasy’ แบบไม่มีกรอบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยจินตนาการและภาพในหัวรังสรรค์ขึ้นมาเป็น MANIAC นั่นเอง
image

image
image
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy